تجهیزات جانبی

میز کار استیل میز های کار بستگی به نیاز مشتریان در مدل های مخطلف در اندازه ها و ابعاد گوناگون
ترولی ترولی وسیله ای برای حمل مواد غذایی در مکان هایی که نیاز به سرو سریع غذا دارند استفاده می