تجهیزات لبنیاتی

کره گیر کره گیر دستگاهی برای جدا کردن کره از شیر یا ماست می باشد ، این دستگاه در دو
شیر سرد کن دستگاه های شیر سرد کن مناسب برای مغازه های لبنیاتی ، دامپروری ها و تمام مشاغلی که