تجهیزات فست فود

جوجه گردان صنعتی جوجه گردان یا مرغ بریانی های مدل مخطلفی ساخته و عرضه می شود ، این مدل ها
دستگاه کباب ترکی یا به عبارت دیگر دونر کباب دستگاه های کباب ترکی با دونر کباب نوعی از دستگاه می
فر پیتزا ریلی فر ریلی یکی از جدید ترین مدل های فر پتیزا می باشد ، این دستگاه توسط شرکت
فر اغذیه فر اغذیه استاندارد دارای یک شعله ، یک سرخ کن و صفحه چودنی قرار می گیرد ولی اگر
مرغ بریان گردان